Strawberry không phải là nhà phân phối chính thức hoặc ủy quyền của Chanel và không có sản phẩm trực tiếp từ Chanel.

Tip: sử dụng Thể Hiện Nút Menu dưới đây thêm nhiều lực chọn tŕnh duyệt hơn Giấu Tin Này
- Chanel  

 
Nail Enamel
13ml/0.4oz
$28.50
$28.50
Chân Mày & Viền - Chanel 

Ch́ Viền Mắt
1.4g/0.05oz
$33.50
$33.50


 

 
$72.00
$72.00

$41.00
$41.00

 


 
Che Khuyết Điểm - Chanel 
Lót Dưỡng & Nền - Chanel 


Má Hồng - Chanel 


Phấn Má Hồng
4g/0.14oz
$55.50
$55.50
Mascara - Chanel  

 

Mascara Dày Mi
6g/0.21oz
$40.50
$40.50

 


 
Màu Mắt - Chanel 

Bảng 4 Màu Mắt
1.2g/0.04oz
$67.00
$67.00


 

 

Nền & Dưỡng Da - Chanel  

 


 


 
Phấn - Chanel  

 


 


 

  
 


Phấn Nâu & Làm Sáng Nét Mặt - Chanel 
Phụ Kiện - Chanel  

 


 


 

  
 

Son - Chanel  

 


 


 

 
$41.00
$41.00
Son Viền Mịn - Chanel 
Ch́ Viền Môi
1g/0.03oz
$31.50
$31.50
Trở Về
MENU
–  MUA THEO LOẠI