Tip: sử dụng Thể Hiện Nút Menu dưới đây thêm nhiều lực chọn tŕnh duyệt hơn Giấu Tin Này
- Clinique 

Bộ - Clinique 
Giá Bán Lẻ $49.00
TIẾT KIỆM
60%
$19.50
$19.50


Chân Mày & Viền - Clinique 
Strawberry Chọn
$19.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
8%
$18.00
$18.00


Strawberry Chọn
$20.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
12%
$18.00
$18.00 
Strawberry Chọn
$21.00 Off Our Price
TIẾT KIỆM
7%
$19.50
$19.50


 
Strawberry Chọn
$22.00 Off Our Price
TIẾT KIỆM
18%
$18.00
$18.00 
Skinny Stick
0.07g/0.002oz
$22.00
$22.00

Che Khuyết Điểm - Clinique 
$27.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
16%
$23.00
$23.00
 
Lót Dưỡng & Nền - Clinique 
$34.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
17%
$28.50
$28.50


Lót Mịn Dưỡng Ẩm - Clinique 
Strawberry Chọn
Giá Thấp Nhất
$32.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
12%
$28.50
$28.50

Má Hồng - Clinique 
Giá Thấp Nhất
$29.50
$29.50


Phấn Má Hồng
6g/0.21oz
Giá Thấp Nhất
$29.50
$29.50


Giá Thấp Nhất
$29.50
$29.50

Mascara - Clinique 
$30.00 Off Our Price
TIẾT KIỆM
13%
$26.00
$26.00


$29.00 Off Our Price
TIẾT KIỆM
16%
$24.50
$24.50 
Giá Bán Lẻ $59.50
TIẾT KIỆM
50%
$29.50
$29.50


 
High Impact Mascara
7ml/0.28oz
Strawberry Chọn
$26.00 Off Our Price
TIẾT KIỆM
8%
$24.00
$24.00


$25.00
$25.00


 
Giá Bán Lẻ $45.00
TIẾT KIỆM
34%
$29.50
$29.50 
Strawberry Chọn
$28.50
$28.50


 
Strawberry Chọn
$20.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
12%
$18.00
$18.00


Strawberry Chọn
$27.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
5%
$26.00
$26.00


Strawberry Chọn
$27.00 Off Our Price
TIẾT KIỆM
7%
$25.00
$25.00


 
 
$28.50
$28.50
 
Giá Bán Lẻ $55.00
TIẾT KIỆM
46%
$29.50
$29.50

Màu Mắt - Clinique 
Bảng Màu Mắt
4x1.2g/0.04oz
$40.00
$40.00


Màu Mắt Đôi
2.2g/0.07oz
$30.00
$30.00 
Nền & Dưỡng Da - Clinique 

Da
30ml/1oz
Strawberry Chọn
$47.00 Off Our Price
TIẾT KIỆM
6%
$44.00
$44.00


Giá Thấp Nhất
$38.50
$38.50


 
Strawberry Chọn
$38.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
16%
$32.50
$32.50


 
$38.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
18%
$31.50
$31.50


Giá Thấp Nhất
$35.50
$35.50


 

$36.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
15%
$31.00
$31.00


 
$35.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
18%
$29.00
$29.00


 
$41.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
17%
$34.50
$34.50

Phấn - Clinique  
Giá Thấp Nhất
$37.50
$37.50


 
Strawberry Chọn
$34.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
12%
$30.50
$30.50 
Giá Thấp Nhất
$37.50
$37.50 
Strawberry Chọn
$36.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
5%
$34.50
$34.50


 
Strawberry Chọn
$34.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
3%
$33.50
$33.50


Phấn Nâu & Làm Sáng Nét Mặt - Clinique 
Phụ Kiện - Clinique 
Giá Thấp Nhất
Giá Bán Lẻ $33.50
TIẾT KIỆM
3%
$32.50
$32.50

Son - Clinique 

Giá Bán Lẻ $26.50
TIẾT KIỆM
2%
$26.00
$26.00 
Giá Thấp Nhất
$20.00
$20.00


 

Giá Thấp Nhất
$23.00
$23.00


 
Giá Thấp Nhất
$23.00
$23.00


Giá Thấp Nhất
$22.00
$22.00

Son Viền Mịn - Clinique 


Son Môi Chubby
3g/0.10oz
$22.50
$22.50


 

 
Viền Môi Nhanh
0.3g/0.01oz
Giá Thấp Nhất
$19.50
$19.50

Trở Về
MENU
–  MUA THEO LOẠI