Tip: sử dụng Thể Hiện Nút Menu dưới đây thêm nhiều lực chọn tŕnh duyệt hơn Giấu Tin Này
- Clinique 
Bộ - Clinique 

Giá Bán Lẻ $49.00
TIẾT KIỆM
60%
$19.50
$19.50

Giá Bán Lẻ $51.00
TIẾT KIỆM
45%
$28.00
$28.00
Chân Mày & Viền - Clinique 

Strawberry Chọn
$19.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
8%
$18.00
$18.00

Strawberry Chọn
$20.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
12%
$18.00
$18.00

 

 
Strawberry Chọn
$21.00 Off Our Price
TIẾT KIỆM
7%
$19.50
$19.50

Strawberry Chọn
$22.00 Off Our Price
TIẾT KIỆM
18%
$18.00
$18.00

 

Skinny Stick
0.07g/0.002oz
$22.00
$22.00
Che Khuyết Điểm - Clinique 
$27.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
16%
$23.00
$23.00 
Lót Dưỡng & Nền - Clinique 
$34.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
17%
$28.50
$28.50

Má Hồng - Clinique 
Giá Thấp Nhất
$29.50
$29.50

Phấn Má Hồng
6g/0.21oz
Giá Thấp Nhất
$29.50
$29.50

Giá Thấp Nhất
$29.50
$29.50
Mascara - Clinique 
$30.00 Off Our Price
TIẾT KIỆM
13%
$26.00
$26.00

$29.00 Off Our Price
TIẾT KIỆM
16%
$24.50
$24.50

Giá Bán Lẻ $59.50
TIẾT KIỆM
50%
$29.50
$29.50

 
Strawberry Chọn
$26.00 Off Our Price
TIẾT KIỆM
8%
$24.00
$24.00

 
$25.00
$25.00

Giá Bán Lẻ $45.00
TIẾT KIỆM
34%
$29.50
$29.50

 

Strawberry Chọn
$28.50
$28.50

 
Strawberry Chọn
$20.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
12%
$18.00
$18.00

 
Strawberry Chọn
$27.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
5%
$26.00
$26.00

Strawberry Chọn
$27.00 Off Our Price
TIẾT KIỆM
7%
$25.00
$25.00

$25.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
10%
$23.00
$23.00

 
 
$28.50
$28.50


Giá Bán Lẻ $55.00
TIẾT KIỆM
46%
$29.50
$29.50
Màu Mắt - Clinique 
Bảng Màu Mắt
4x1.2g/0.04oz
$40.00
$40.00


Màu Mắt Đôi
2.2g/0.07oz
$30.00
$30.00

 

 
Nền & Dưỡng Da - Clinique 

Da
30ml/1oz
Strawberry Chọn
$47.00 Off Our Price
TIẾT KIỆM
6%
$44.00
$44.00

Giá Thấp Nhất
$36.50
$36.50

 
$38.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
18%
$31.50
$31.50

 
Giá Thấp Nhất
$35.50
$35.50


 
$36.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
15%
$31.00
$31.00

Strawberry Chọn
$35.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
18%
$29.00
$29.00

 
$41.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
17%
$34.50
$34.50
Phấn - Clinique 

Strawberry Chọn
$34.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
12%
$30.50
$30.50


 
Giá Thấp Nhất
$37.50
$37.50

 


 
Strawberry Chọn
$36.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
5%
$34.50
$34.50

Strawberry Chọn
$34.50 Off Our Price
TIẾT KIỆM
3%
$33.50
$33.50

 
Phấn Nâu & Làm Sáng Nét Mặt - Clinique 
Phụ Kiện - Clinique 
Giá Thấp Nhất
Giá Bán Lẻ $33.50
TIẾT KIỆM
3%
$32.50
$32.50
Son - Clinique 

Giá Thấp Nhất
Giá Bán Lẻ $26.50
TIẾT KIỆM
2%
$26.00
$26.00

$22.50
$22.50

 

 
Giá Thấp Nhất
$23.00
$23.00

$23.00
$23.00

 
Giá Thấp Nhất
$22.00
$22.00
Son Viền Mịn - Clinique 

Son Môi Chubby
3g/0.10oz
$22.50
$22.50


 
Viền Môi Nhanh
0.3g/0.01oz
Giá Thấp Nhất
$19.50
$19.50
Trở Về
MENU
–  MUA THEO LOẠI